Pressreleaser

2008-11-26 08:00

2008-11-26 Opus-koncernen övertar verksamhet från Volvo Personbilar

2008-11-26_(Overtagande)

Läs mer
2008-11-21 08:00

2008-11-21 Märtha Josefsson ny styrelseledamot i Opus

Läs mer
2008-11-06 08:00

2008-11-06 Kallelse till extra bolagsstämma i Opus Prodox AB (publ) för val av ny styrelseledamot

2008-11-06_Kallelse_till_extra_bolagsstamma

Läs mer
2008-08-21 10:34

2008-08-21 Opus förstärker ledningen med ny finanschef

2008-08-21_(Ny_CFO)

Läs mer
2008-06-26 08:00

2008-06-26 Opus Prodox får ny miljonorder från Polen

2008-06-26_(Ny_order_Polen)

Läs mer
2008-06-25 08:00

2008-06-05 Opus nyemission övertecknad

2008-06-05_(Utfall_Nyemission)

Läs mer
2008-05-26 08:00

2008-05-26 Opus huvudägare tecknar samtliga sina andelar i Företrädesrättsemissionen

2008-05-26_(Teckning_Huvudagare)

Läs mer
2008-05-14 08:00

2008-05-14 Opus Prodox AB vinner ny viktig order från BMW

2008-05-14_(Ny_order_BMW_Agencyversion)

Läs mer
2008-05-05 08:00

2008-05-05 Opus genomför en företrädesrättsemission för att delfinansiera förvärvet av SysTech International

2008-05-05_(Foretradesrattsemission)

Läs mer
2008-04-30 08:00

2008-04-30 Opus förvärv av SysTech International genomfört

2008-04-30_(Opus_forvarv_av_SysTech_genomfort)

Läs mer