Pressreleaser

2012-12-19 10:10

Ny CFO för Opus Group

Opus Group har anställt en ny CFO. Ny CFO för Opus Group blir Annica Lindström som tillträdde sin nya tjänst i mitten av december.

Läs mer
2012-12-10 15:30

Ny VD för Opus Bilprovning

Opus Groups dotterbolag Opus Bilprovning har tillsatt en ny VD. Ny VD för Opus Bilprovning blir Per Rosén som tillträder sin tjänst den 1 april 2013. Per Rosén kommer fram till dess att anlitas av Opus Bilprovning som konsult för vissa projekt.

Läs mer
2012-12-05 08:50

Valberedning inför årsstämma 2013

Till ledamöter i Opus Groups valberedning har utsetts:

– Göran Nordlund, i egenskap av styrelseordförande i Opus

– Jörgen Hentschel, representerar AB Kommandoran

– Lothar Geilen, representerar sig själv

– Martin Jonasson, representerar Andra AP-fonden

– Bengt…

Läs mer
2012-11-05 10:46

Opus Group slutför förvärvet av en tredjedel av Bilprovningen

Det svenska bilprovningsföretaget Opus Group AB (publ) har uppfyllt villkoren i överlåtelseavtalet för förvärvet av Besiktningskluster 1 AB, ett dotterbolag till AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen).Opus Group har idag slutfört förvärvet och fått tillträde till samtliga aktier i…

Läs mer
2012-10-15 10:40

Opus Groups nyemission fulltecknad

Nyemissionen i Opus Group AB (publ) (”Opus Group”) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 9 oktober 2012, har fulltecknats. 38 343 282 aktier, motsvarande cirka 99,30 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av…

Läs mer
2012-09-28 10:40

Systech har tilldelats ett bilprovningskontrakt av staten Louisiana

Systech har tecknat ett avtal med Louisiana Department of Environmental Quality (LDEQ) som består av att fortsätta ge support på plats och bistå med centrala tjänster till Louisianas besiktningsprogram för miljö- och säkerhetskontroll. Programmet berör orterna Ascension…

Läs mer
2012-09-24 12:53

Opus Groups styrelse

Opus Groups styrelse har upprättat ett prospekt avseende nyemissionen av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Läs mer
2012-09-14 08:55

Opus Groups styrelse beslutar om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för Opus Group AB (publ) (”Opus Group” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 6 september 2012, beslutat att genomföra en nyemission av aktier om högst 50,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga…

Läs mer
2012-09-12 10:46

ESP vinner utrustnings- och servicekontrakt i Mexiko

Opus Groups dotterbolag ESP de Mexico SA de CV har valts av staten Tlaxcala, Mexiko som exklusiv leverantör av testutrustning och service för utrustningen i staten Tlaxcalas besiktningsprogram. Opus Group uppskattar att avtalet kommer att generera USD 300 000 i intäkter till…

Läs mer
2012-09-06 15:51

Kommuniké från extra bolagsstämma 2012

Den 6 september 2012 avhölls extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ), org. nr. 556390-6063.

Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma i bolaget, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i sådan…

Läs mer