Pressreleaser

2012-08-17 13:05

Opus Group lämnar uppdaterad information inför förestående företrädesemission

Opus Group meddelade genom pressmeddelande den 9 juli 2012 att bolaget avser att genomföra en företrädesemission för befintliga aktieägare om 50 MSEK. Likviden från företrädesemissionen kommer att användas för att till del finansiera förvärvet av 70…

Läs mer
2012-08-17 13:00

ÄLKOMMEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OPUS GROUP

Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 6 september 2012 kl. 15.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg. Inregistrering till stämman är mellan kl. 14.30 – 15.00.
ANMÄLAN M…

Läs mer
2012-07-13 11:43

10 000 INSPEKTIONER UNDER FÖRSTA VECKAN NÄR SYSTECH STARTAR I WISCONSIN

Det nya besiktningsprogrammet i Wisconsin,  Wisconsin Vehicle Inspection Program (WIVIP), lanserades framgångsrikt den 1 juli, 2012. De gamla centraliserade stationerna är numera stängda från och med den 30 juni och har ersatts av 200 oberoende bilserviceföretag som…

Läs mer
2012-07-09 08:01

Opus Group förvärvar en betydande del av Bilprovningen

Det svenska bilprovningsföretaget Opus Group AB (publ) har tecknat ett avtal om att förvärva 70 besiktningsstationer från Bilprovningen. Köpeskillingen uppgår till 375 miljoner SEK och förvärvet beräknas slutföras under fjärde kvartalet 2012.

Läs mer
2012-05-25 08:45

Kommuniké från årsstämma 2012

Den 24 maj 2012 avhölls årsstämma i Opus Prodox AB (publ), org. nr. 556390-6063.

Läs mer
2012-05-24 10:03

Delårsrapport jan – mars 2012

Betydande förvärvstillväxt och framgångsrik integrering av ESP

· Omsättningen ökade till 89,7 MSEK (61,3), en omsättningstillväxt om 46 procent för koncernen
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 9,7 MSEK (9,1), 11,0 procent marginal (14,8)
· Kassaflöde…

Läs mer
2012-04-27 17:48

Välkommen till årsstämma i Opus Prodox AB (publ) – uppdatering

Aktieägarna i Opus Prodox AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2012 kl.19.00 på Elite Park Avenue Hotel (Taube Salen), Kungsportsavenyn 36 – 38, Göteborg. Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 18.00 – 18.45.

Läs mer
2012-04-26 20:52

Årsredovisning för 2011 publicerad

Opus Prodox AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2011 finns på bolagets webbplats.

En tryckt version av årsredovisningen går att beställa via…

Läs mer
2012-04-26 17:33

Välkommen till årsstämma i Opus Prodox AB (publ)

Aktieägarna i Opus Prodox AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2012 kl.19.00 på Elite Park Avenue Hotel (Taube Salen), Kungsportsavenyn 36 – 38, Göteborg. Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 18.00 – 18.45.

Läs mer
2012-04-25 15:24

Jan-Åke Jonsson och Anders Lönnqvist föreslås till nya styrelseledamöter i Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) meddelar idag att Nomineringskommittén i Opus Prodox föreslår till årsstämman att Jan-Åke Jonsson och Anders Lönnqvist väljs till nya ledamöter i styrelsen. Den övriga styrelsen föreslås bestå av de sittande ledamöterna Göran Nordlund…

Läs mer