Pressreleaser

2012-04-18 10:47

Systech tecknar bilprovningskontrakt med staten North Carolina

Opus Prodox AB (publ) meddelar idag att Opus dotterbolag, Systech International LLC., har tecknat ett avtal med North Carolina Department of Transportation (NCDOT) för att utveckla systemet ”Motor Vehicle Inspection and Law Enforcement System (MILES)”. Kontraktet startar…

Läs mer
2012-03-30 16:00

Opus omstrukturerar moderbolagets verksamhet till nytt dotterbolag inför notering på NASDAQ OMX Stockholm under 2012

Styrelsen i Opus Prodox AB (publ) har beslutat om en omstrukturering där moderbolagets operativa verksamhet flyttas ned till ett nytt dotterbolag, Opus Equipment AB, inför notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan, under 2012.

Omstruktureringen, som…

Läs mer
2012-03-26 13:00

Opus utser Erik Penser Bankaktiebolag och Advokatfirman Vinge KB som rådgivare i noteringsprocessen inför notering på NASDAQ OMX Stockholm under 2012

Styrelsen i Opus Prodox AB (publ) har tecknat avtal med Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell rådgivare i noteringsprocessen inför notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan, under 2012.

Dessutom har Advokatfirman Vinge KB utsetts till legal…

Läs mer
2012-02-23 12:14

J&B Maskinteknik förvärvar verksamheten i Alfa Maskinteknik

Opus Prodox AB (publ) meddelar idag att bolagets helägda dotterbolag, J&B Maskinteknik AB, har tecknat avtal om att förvärva verksamheten i Alfa Maskinteknik AB.

Alfa Maskintekniks verksamhet omfattar montering, service och ackrediterad kalibrering av bromsprovare, med…

Läs mer
2012-02-22 09:03

Opus avser ansöka om notering på NASDAQ OMX Stockholm under 2012 och antar nya finansiella mål

Styrelsen i Opus Prodox AB (publ) har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan, under 2012.

I samband med bokslutskommunikén 2011 och det senaste förvärvet av ESP, Inc. i USA, har styrelsen också sett över och beslutat…

Läs mer
2012-02-22 09:00

Bokslutskommuniké (jan – dec 2011)

Väsentliga händelser
> EBITDA om 28.6 MSEK, 12 procent marginal, vilket inkluderar förvärvsrelateradekostnader för ESP Inc. om 2.5 MSEK
> Förvärvet av ESP Inc., som genomfördes i januari 2012, beräknas bidra med en intäktsökning om cirka 65% och en nettovinst per…

Läs mer
2012-02-10 10:00

Ändrat datum för bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2011 som skulle presenteras den 23 februari 2012 har tidigarelagts och kommer att presenteras den 22 februari 2012.

Läs mer
2012-01-26 00:28

Opus slutför förvärvet av ESP Inc. i USA

· Strategiskt förvärv stärker Opus dotterbolag, SysTech International på USAs marknad för bilprovning.
· ESPs dominerande ställning på marknaden för försäljning av utrustning för emissionskontroll kompletterar SysTechs position som ledande inom management…

Läs mer