Pressreleaser

2013-12-27 08:00

Opus Groups nyemission övertecknad

Nyemissionen i Opus Group AB (publ) (”Opus Group”) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 19 december 2013, har fulltecknats. 99,54 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter och 0,46 procent…

Läs mer
2013-12-19 10:00

Opus Group byter lista till Mid Cap

Opus Group AB (publ) kommer att byta lista till Mid Cap den 2 januari 2014. Opus Group är i nuläget noterat på Small Cap på Nasdaq OMX Stockholm.

Läs mer
2013-12-10 13:00

Offentliggörande av Opus Groups prospekt avseende emission av företagsobligation

Opus Group har upprättat ett prospekt avseende den företagsobligation om 200 MSEK som bolaget emitterade i oktober 2013. Prospektet har upprättats på engelska och godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.opus.se.

Läs mer
2013-12-06 11:30

Valberedning inför årsstämma 2014

Till ledamöter i Opus Groups valberedning har utsetts:   
– Göran Nordlund, i egenskap av styrelseordförande i Opus Group
– Jörgen Hentschel, representerar AB Kommandoran
– Lothar Geilen, representerar sig själv
– Martin Jonasson, representerar Andra AP-fonden
– Bengt…

Läs mer
2013-11-29 13:00

Offentliggörande av Opus Groups prospekt avseende företrädesemission

Opus Group har upprättat ett prospekt avseende den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt finns nu tillgängligt…

Läs mer
2013-11-28 17:00

Kommuniké från extra bolagsstämma 2013

Den 28 november 2013 avhölls extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ), org. nr. 556390-6063. Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 6 november 2013 om nyemission av aktier. I enlighet med vad som kommunicerats genom ett…

Läs mer
2013-11-26 08:30

Styrelsen i Opus Group fastställer villkoren för företrädesemissionen

• Opus Group (publ) (”Opus Group” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 6 november 2013 att Bolaget tecknat avtal om att förvärva Envirotest samt styrelsens beslut om en företrädesrättsemission om cirka 150 MSEK i syfte att…

Läs mer
2013-11-22 08:35

Delårsrapport januari – september 2013

Stark omsättnings- och marginaltillväxt under tredje kvartalet

Läs mer
2013-11-13 16:00

Opus Group har emitterat en obligation om 200 MSEK på den svenska obligationsmarknaden som en del av finansieringen av förvärvet av Envirotest

Opus Group AB (publ.) har idag framgångsrikt emitterat ett femårigt obligationslån om 200 MSEK inom ramen om 500 MSEK med förfall den 20 november 2018. Obligationslånet ersätter den kortfristiga kreditfacilitet om 200 MSEK som var en del av finansieringspaketet för…

Läs mer
2013-11-06 10:30

Välkommen till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 november 2013 kl. 15.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg. Inregistrering till stämman är mellan kl. 14.30 – 15.00.

Läs mer