Pressreleaser

2017-12-20 12:33

Opus har erhållit en kontraktsförlängning från New York Taxi & Limousine Commission

New York Taxi & Limousine Commission (TLC) har tecknat en ettårig kontraktsförlängning med Opus Inspection om fortsatt teknisk support av deras omfattande besiktningsprogram inkluderande säkerhets- och miljökontroller.

Läs mer
2017-11-10 08:30

Delårsrapport (januari – september 2017)

Rapportperiod (januari – september 2017)• Nettoomsättningen uppgick till 1 361,5 MSEK (1 266,9), en omsättningstillväxt om 7,5 procent.  Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska omsättningstillväxten till…

Läs mer
2017-11-03 13:53

Inbjudan till presentation av Opus Q3 2017 resultat

Opus Group AB (publ) kommer att offentliggöra resultaten från det tredje kvartalet 2017 innan börsen öppnar fredagen den 10 november 2017. VD Lothar Geilen och CFO Linus Brandt kommer att presentera företagets resultat måndagen den 13 november kl. 11:00 CET.

Läs mer
2017-10-26 09:19

Valberedning inför årsstämma 2018

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i valberedningen för Opus Group AB (publ) (Opus) utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska val-beredningen bestå av…

Läs mer
2017-10-11 08:30

Opus emitterar företagsobligation i USA om 50 MUSD

Opus Group AB (publ) har utfärdat Taxable Corporate Notes (”Företagsobligation”) om 50 MUSD i USA. Intäkterna från transaktionen kommer att användas för refinansiering av befintlig skuld och därmed säkerställa likviditeten för Opus fortsatta expansion.

Läs mer
2017-09-22 19:16

Uppdatering angående Opus notice of contract award från New Jersey

Opus Inspection, Inc. (Opus) erhöll den 23 augusti ett notice of contract award från New Jersey för att bedriva delstatens utökade bilprovningsprogram. Opus har underrättats om att en konkurrent lämnat in en protest. Protesten utvärderas just nu av The State of New Jersey…

Läs mer
2017-08-23 08:00

Opus tilldelas notice of contract award från delstaten New Jersey

Opus Inspection, Inc. (Opus) har erhållit ett notice of contract award från New Jersey för att bedriva delstatens utökade bilprovningsprogram. Innan kontraktet kan tecknas föreligger den  sedvanliga protestperioden som avslutas den 1 september 2017. Kontraktstiden uppgår till…

Läs mer
2017-08-18 08:30

Halvårsrapport (januari – juni 2017)

Rapportperiod (januari – juni 2017)Nettoomsättningen uppgick till 903,8 MSEK (847,4), en omsättningstillväxt om 6,7 procent. Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska omsättningstillväxten till 1,1…

Läs mer
2017-08-16 11:00

Ny Director of Corporate Communications & Investor Relations för Opus

Opus har anställt Helene Carlson som ny Director of Corporate Communications & Investor Relations. Helene kommer att vara med i koncernledningen och påbörjar sin anställning idag.

Läs mer
2017-08-11 08:30

Inbjudan till presentation av Opus Q2 2017 resultat

Opus Group AB (publ) kommer att offentliggöra resultaten från det andra kvartalet 2017 innan börsen öppnar fredagen den 18 augusti 2017.

Läs mer