Extra General Meetings

Note. Material only available in Swedish

Press releases

2015-02-13 08:30 Extraordinary General Meeting

Opus Group AB (publ.) will argange an Extraordinary General Meeting on March 10, 2015. Documents for the EGM are presented below.

Notice to EGM ENG

Proxy Extraordinary General Meeting March 10 2015

Click here to register for the EGM

Press releases

2013-11-06 10:00 Extraordinary General Meeting

Opus Group AB (publ.) will argange an Extraordinary General Meeting on November 28, 2013. Documents for the EGM are presented below.

PM 2013-11-06 Notice ENG

Resolution of the Board (eng) – 2013-11-06

Proxy Extraordinary General Meeting 28 November 2013

Resolution by the Board of Directors
2012-08-17 14:01 – 2012-09-06 Extra Bolagsstämma

Opus Group AB (publ.) kommer hålla en extra bolagsstämma den 6 september 2012. Handlingar för stämman presenteras nedan.

Kallelse

Fullmakt

Förslag till bemyndigande

Protokoll

 

2008-11-20 10:00 – Extra bolagsstämma

Bolaget höll en extra bolagsstämma den 20 november 2008.

Vid stämman beslutades om att välja Märtha Josefsson som ny ledamot i styrelsen.

Kallelse

Fullmakt

Protokoll

 

2008-04-25 10:00 – Extra bolagsstämma

Bolaget höll en extra bolagsstämma den 25 april 2008.

Vid stämman beslutades om två riktade emissioner av aktier samt ett bemyndigande för styrelsen att genomföra en företrädesemission. Emissionerna var ett i finansieringen av bolagets förvärv av SysTech International LLC och TriLen LLC i USA.

För mer information angående förvärvet hänvisas till pressmeddelande 9 april 2008.

Kallelse

Nyemission 2008-1

Nyemission 2008-2

Nyemission 2008-3

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Protokoll