Aktieägare

Ägarförhållanden per 31 mars 2017 (baserat på uppgifter från Euroclear)
Antalet aktieägare uppgick till 13 865 den 31 mars 2017.
Aktieägarstrukturen i Opus Group framgår av tabellen nedan.
Ägarförteckning från 31 mars 2017
Ägare Antal aktier Andel av aktier och röster, %
AB Kommandoran 41 886 154 14,4%
Lothar Geilen 19 621 732 6,8%
MORGAN STANLEY AND CO LLC, W9 18 987 390 6,5%
Försäkringsaktiebolaget Avanza 18 954 678 6,5%
Andra AP-fonden 18 621 167 6,4%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY 10 534 903 3,6%
Nordnet Pensionsförsäkring 4 346 432 1,5%
CBNY-DFA-INT SML CAP V 4 102 721 1,4%
Grandeur Peak International 3 810 268 1,3%
Aberdeen Investment Funds 2 792 600 1,0%
HAMBERG, PER GUDMUND 2 600 000 0,9%
JPMC:ESCROW GERMAN RESIDENT TREATY, AC 2 577 002 0,9%
SWEDBANK FÖRSÄKRING 2 398 951 0,8%
BNYMSANV RE GCLB RE BARCLAYS CAPITA 2 193 670 0,8%
NORMAN, CARL ERIK 2 000 000 0,7%
JP MORGAN CHASE BANK N.A. 1 846 715 0,6%
BJÖRKMAN, ANDERS 1 637 718 0,6%
DEUTSCHE BANK AG, W8IMY 1 373 294 0,5%
Deltotal 160 285 395 55,2%
Övriga ägare 130 032 851 44,8%
Totalt 290 318 246 100%