Aktiekapital

Aktiekapitalet i Opus Group AB uppgår till 5 774 239,18 SEK fördelat på totalt 288 711 959 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 SEK. Samtliga aktier har en (1) röst vardera och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion Förändring av aktiekapital Aktiekapital Förändring i antal aktier Totalt antal aktier
1990 Bolagets bildande 50 000 50 000 500 500
1996 Fondemission 150 000 200 000 1 500 2 000
1998 Fondemission 300 000 500 000 3 000 5 000
2003 Nyemission riktat till ett antal privata investerare 179 400 679 400 1 794 6 794
2004 Split 100:1 ->> 679 400 ->> 679 400
2005 Nyemission riktad till ett antal privata investerare 70 600 750 000 70 600 750 000
2006 Nyemission riktad till Yield AB 40 000 790 000 40 000 790 000
2006 Split 50:1 ->> 790 000 ->> 39 500 000
2006 Nyemission riktad till aktieägarna i Yield AB och allmänheten i samband med noteringen på Aktietorget, med företrädesrätt för aktieägarna i Yield AB 246 914 1 036 914 12 345 679 51 845 679
2006 Nyemission riktad till ett antal privata investerare i samband med listbytet från Aktietorget till First North 60 000 1 096 914 3 000 000 54 845 679
2007 Apportemission riktad till säljarna av EWJ-koncernen 126 718 1 223 631 6 335 892 61 181 571
2007 Nyemission riktad till ett antal privata investerare 60 000 1 283 631 3 000 000 64 181 571
2008 Nyemission riktad till säljarna av SysTech International, LLC och TriLen LLC 400 000 1 683 631 20 000 000 84 181 571
2008 Nyemission riktad till institutionella och professionella investerare 422 250 2 105 881 21 125 000 105 306 571
2008 Nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Opus 1 755 110 3 861 241 87 755 475 193 062 046
2012 Nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Opus 772 248,18 4 633 489,1 38 612 409 231 674 455
2013 Optionsinlösen av optionsprogram 2010:1 35 921,06 4 669 410,16 1 796 053 233 470 508
2013 Nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Opus 359 185,38 5 028 595,54 17 959 269 251 429 777
2014 Optionsinlösen av optionsprogram 2011:1 34 672,84 5 063 268,38 1 733 642 253 163 419
2015 Nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Opus 562 585,00 5 625 854,00 28 129 268 281 292 687
2015 Apportemission riktad till säljarna av Drew Technologies Inc. 109 414,00 5 735 269,00 5 470 744 286 763 431
2015 Optionsinlösen av optionsprogram 2012:1 38 971,00 5 774 239,18 1948 528 288 711 959
2017 Optionslösen av teckningsoptioner 32 126,00 5 806 364,9 5 806 364,9 290 318 246
År 1990
Transaktion Bolagets bildande
Förändring av aktiekapital 50 000
Aktiekapital 50 000
Förändring i antal aktier 500
Totalt antal aktier 500
År 1996
Transaktion Fondemission
Förändring av aktiekapital 150 000
Aktiekapital 200 000
Förändring i antal aktier 1 500
Totalt antal aktier 2 000
År 1998
Transaktion Fondemission
Förändring av aktiekapital 300 000
Aktiekapital 500 000
Förändring i antal aktier 3 000
Totalt antal aktier 5 000
År 2003
Transaktion Nyemission riktat till ett antal privata investerare
Förändring av aktiekapital 179 400
Aktiekapital 679 400
Förändring i antal aktier 1 794
Totalt antal aktier 6 794
År 2004
Transaktion Split 100:1
Förändring av aktiekapital ->>
Aktiekapital 679 400
Förändring i antal aktier ->>
Totalt antal aktier 679 400
År 2005
Transaktion Nyemission riktad till ett antal privata investerare
Förändring av aktiekapital 70 600
Aktiekapital 750 000
Förändring i antal aktier 70 600
Totalt antal aktier 750 000
År 2006
Transaktion Nyemission riktad till Yield AB
Förändring av aktiekapital 40 000
Aktiekapital 790 000
Förändring i antal aktier 40 000
Totalt antal aktier 790 000
År 2006
Transaktion Split 50:1
Förändring av aktiekapital ->>
Aktiekapital 790 000
Förändring i antal aktier ->>
Totalt antal aktier 39 500 000
År 2006
Transaktion Nyemission riktad till aktieägarna i Yield AB och allmänheten i samband med noteringen på Aktietorget, med företrädesrätt för aktieägarna i Yield AB
Förändring av aktiekapital 246 914
Aktiekapital 1 036 914
Förändring i antal aktier 12 345 679
Totalt antal aktier 51 845 679
År 2006
Transaktion Nyemission riktad till ett antal privata investerare i samband med listbytet från Aktietorget till First North
Förändring av aktiekapital 60 000
Aktiekapital 1 096 914
Förändring i antal aktier 3 000 000
Totalt antal aktier 54 845 679
År 2007
Transaktion Apportemission riktad till säljarna av EWJ-koncernen
Förändring av aktiekapital 126 718
Aktiekapital 1 223 631
Förändring i antal aktier 6 335 892
Totalt antal aktier 61 181 571
År 2007
Transaktion Nyemission riktad till ett antal privata investerare
Förändring av aktiekapital 60 000
Aktiekapital 1 283 631
Förändring i antal aktier 3 000 000
Totalt antal aktier 64 181 571
År 2008
Transaktion Nyemission riktad till säljarna av SysTech International, LLC och TriLen LLC
Förändring av aktiekapital 400 000
Aktiekapital 1 683 631
Förändring i antal aktier 20 000 000
Totalt antal aktier 84 181 571
År 2008
Transaktion Nyemission riktad till institutionella och professionella investerare
Förändring av aktiekapital 422 250
Aktiekapital 2 105 881
Förändring i antal aktier 21 125 000
Totalt antal aktier 105 306 571
År 2008
Transaktion Nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Opus
Förändring av aktiekapital 1 755 110
Aktiekapital 3 861 241
Förändring i antal aktier 87 755 475
Totalt antal aktier 193 062 046
År 2012
Transaktion Nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Opus
Förändring av aktiekapital 772 248,18
Aktiekapital 4 633 489,1
Förändring i antal aktier 38 612 409
Totalt antal aktier 231 674 455
År 2013
Transaktion Optionsinlösen av optionsprogram 2010:1
Förändring av aktiekapital 35 921,06
Aktiekapital 4 669 410,16
Förändring i antal aktier 1 796 053
Totalt antal aktier 233 470 508
År 2013
Transaktion Nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Opus
Förändring av aktiekapital 359 185,38
Aktiekapital 5 028 595,54
Förändring i antal aktier 17 959 269
Totalt antal aktier 251 429 777
År 2014
Transaktion Optionsinlösen av optionsprogram 2011:1
Förändring av aktiekapital 34 672,84
Aktiekapital 5 063 268,38
Förändring i antal aktier 1 733 642
Totalt antal aktier 253 163 419
År 2015
Transaktion Nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Opus
Förändring av aktiekapital 562 585,00
Aktiekapital 5 625 854,00
Förändring i antal aktier 28 129 268
Totalt antal aktier 281 292 687
År 2015
Transaktion Apportemission riktad till säljarna av Drew Technologies Inc.
Förändring av aktiekapital 109 414,00
Aktiekapital 5 735 269,00
Förändring i antal aktier 5 470 744
Totalt antal aktier 286 763 431
År 2015
Transaktion Optionsinlösen av optionsprogram 2012:1
Förändring av aktiekapital 38 971,00
Aktiekapital 5 774 239,18
Förändring i antal aktier 1948 528
Totalt antal aktier 288 711 959
År 2017
Transaktion Optionslösen av teckningsoptioner
Förändring av aktiekapital 32 126,00
Aktiekapital 5 806 364,9
Förändring i antal aktier 5 806 364,9
Totalt antal aktier 290 318 246