Årsstämma 2011

Filer från årsstämman 2011

Filer inför årsstämman 2011

 

Rätt att få ärende behandlat på årsstämman

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar.

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman.

En begäran om att ett ärende ska tas upp på årsstämman 2011, ska ha inkommit till styrelsen senast den 7 april 2011.

Anmälan ska ställas till styrelsen i Opus Prodox AB och skickas till:

Opus Prodox AB
At: Tomas Jonson
Bäckstensgatan 11C
SE-431 49 Mölndal
Sverige