Årsstämma 2012

Filer från årsstämman 2012

Filer inför årsstämman 2012

 

Rätt att få ärende behandlat på årsstämman

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar.

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman.

En begäran om att ett ärende ska tas upp på årsstämman 2012, ska ha inkommit till styrelsen senast den 5 april 2012.

Anmälan ska ställas till styrelsen i Opus Prodox AB och skickas till:

Opus Prodox AB
At: Bernice Wellsted
Bäckstensgatan 11C
SE-431 49 Mölndal
Sverige

 

Valberedning 2012