Årsstämma 2013

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar.

Rätt att få ärende behandlat på årsstämman

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman.

Anmälan ska ställas till styrelsen i Opus Group AB och skickas till:

Opus Group AB
At: Peter Stenström
Bäckstensgatan 11C
SE-431 49 Mölndal
Sverige

Filer från årsstämman 2013