Årsstämma 2015

Kallelse till årsstämma

Fullmakt årsstämma 2015

Valberedningens motiverade yttrande 2015

Förslag till instruktion för valberedningen i Opus Group AB

Optionsprogram villkor

Styrelsens förslag enligt 13 kap 36 §

Styrelsens förslag enligt 19 kap 28 §

Styrelsens förslag till incitamentsprogram

Styrelsens motiverade yttrande om utdelning

Revisionsberättelse

Revisorsyttrande

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar.

Rätt att få ärende behandlat på årsstämman

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman.

Anmälan ska ställas till styrelsen i Opus Group AB och skickas till:

Opus Group AB Att: Peter Stenström Bäckstensgatan 11D SE-431 49 Mölndal Sverige

Filer från årsstämman

Protokoll årsstämma

Kommuniké