Årsstämma 2016

Opus Groups årsstämma 2016 kommer att hållas på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 19 maj 2016. Inregistrering sker mellan kl. 17:00 – 17:45. Stämman börjar kl. 18:00.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar.

Rätt att få ärende behandlat på årsstämman

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman.

Anmälan om att få ett ärende behandlat på årsstämman skall ha inkommit senast den 29 januari 2016. Anmälan ska ställas till styrelsen i Opus Group AB och skickas till:

Opus Group AB
Att: Peter Stenström
Bäckstensgatan 11D
SE-431 49 Mölndal Sverige

Dokument

PM 2016-04-19 Kallelse SWE
Förslag till instruktion for valberedningen i Opus Group AB
Opus Group valberedningens motiverande yttrande 2016
Fullmakt Årsstämma 2016
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2016
Styrelsens förslag enligt 13 kap 36 §
Styrelsens förslag enligt 19 kap 28 §
Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Villkor för optionsprogram 2016
Revisorsyttrande
Protokoll från årsstämma 2016

Anmälan

https://portal.computershare.se/00000/tilmelding_adgangskort-sv.asp?ASIdent=60062&MoedeNr=336&Intranet=1