Extra bolagsstämmor

Pressmeddelanden

2015-02-13 08:30 Extra Bolagsstämma

Opus Group AB (publ.) kommer hålla en extra bolagsstämma den 10 mars 2015. Handlingar för stämman presenteras nedan.

PM 2015-02-13 Kallelse SWE
Revisorns yttrande
Styrelsens emissionsbeslut
Styrelsens redogörelse

Fullmakt extra bolagsstämma 10 mars 2015

För att anmäla er till extra bolagsstämma klicka här.

 

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

2012-08-17 14:01 – 2012-09-06 Extra Bolagsstämma

Opus Group AB (publ.) kommer hålla en extra bolagsstämma den 6 september 2012. Handlingar för stämman presenteras nedan.

Kallelse

Fullmakt

Förslag till bemyndigande

Protokoll

 

2008-11-20 10:00 – Extra bolagsstämma

Bolaget höll en extra bolagsstämma den 20 november 2008.

Vid stämman beslutades om att välja Märtha Josefsson som ny ledamot i styrelsen.

Kallelse

Fullmakt

Protokoll

 

2008-04-25 10:00 – Extra bolagsstämma

Bolaget höll en extra bolagsstämma den 25 april 2008.

Vid stämman beslutades om två riktade emissioner av aktier samt ett bemyndigande för styrelsen att genomföra en företrädesemission. Emissionerna var ett i finansieringen av bolagets förvärv av SysTech International LLC och TriLen LLC i USA.

För mer information angående förvärvet hänvisas till pressmeddelande 9 april 2008.

Kallelse

Nyemission 2008-1

Nyemission 2008-2

Nyemission 2008-3

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Protokoll