Styrelse

Opus Groups styrelse består av sex stämmovalda ledamöter; Katarina Bonde (styrelsens ordförande),  Anders Lönnqvist, Anne-Lie Lind, Friedrich Hecker, Ödgärd Andersson och Magnus Greko.

Styrelseledamöternas kontorsadress är:

Opus Group AB (publ)
Bäckstensgatan 11D
SE-431 49 Mölndal
Sverige

Katarina Bonde

Styrelsens ordförande

Född 1958.
Styrelsens ordförande sedan 2016.
VD UniSite Software Inc. 2000 – 2004, VD Captura International 1997 – 2000, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc 1996 – 1996, VP Sales and Marketing, Timeline Software Inc. 1994 – 1995, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc, VD Programator Industri AB 1989 – 1992. Senior styrelseproffs med gedigen internationell erfarenhet från medelstora och mindre bolag inom teknologisektorn.

Pågående uppdrag: Grundare och VD för managementkonsultbolaget Kubi LLC. Styrelseordförande i Propellerhead AB. Styrelseledamot i Micro Systemations AB, Nordax Bank AB, Aptilo Networks AB och Mycronic AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen KTH samt ekonomistudier vid Stockholms universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 40 000.
Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Magnus Greko

Styrelseledamot

Född 1963.
Styrelseledamot sedan 2017.

Bakgrund: Grundade bolaget som idag är Opus Group AB 1990 tillsammans med Bolagets tidigare vice verkställande direktör Jörgen Hentschel. Arbetat i branschen sedan 1984. VD i Opus Group AB 2006 – 2017.

Övriga uppdrag: VP Strategic Business Development på Opus Group. Styrelseledamot i AB Kommandoran, Opus Bima AB och Dalfrid Invest AB. Styrelseordförande i Systech Sweden AB, Opus Bilprovning AB, Gothia Yachting & Charter AB. Director i Opus Inspection Inc, Opus Inspection (Pvt) Ltd. och Trilen Inc.

Utbildning: Ingenjörsutbildning från Polhemsgymnasiet i Göteborg.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 21 447 542 aktier privat och genom AB Kommandoran vilket är till lika delar ägt mellan Magnus Greko och Jörgen Hentschel.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Ödgärd Andersson

Styrelseledamot

Född 1972.
Styrelseledamot sedan 2017.

Bakgrund: VP Product Development Unit Packet Core på Ericsson 2011 – 2016. Innan detta flera olika chefspositioner på Ericsson radio & fiber network R&D 2000-2011. Designer Ericsson radio base stations 1997-2000.

Pågående uppdrag: Vice President Software and Electronics på Volvo Car Group. Ansvarig för 1 500 ingenjörer som utvecklar mjukvara och elektronik i samarbete med leverantörer / partners, bland annat inom bilelektronik, infotainmentsystem, anslutningsmöjligheter, självkörande fordon och aktiv säkerhet.

Utbildning: Civilingenjör maskinteknik från Chalmers Tekniska högskola.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Friedrich Hecker

Styrelseledamot

Född 1962
Styrelseledamot sedan 2016.

Bakgrund: VD i ROSEN Swiss AG (Schweiz) 2012 – 2015, Friedrich Hecker Consulting 2011 – 2012, VD i TÜF Rheinland AG (Tyskland) 2010 – 2011, COO i TÜF Rheinland AG 2009 – 2010, styrelsemedlem i TÜF Rheinland AG 2009 – 2011, Vice VD Industrial Services och styrelsemedlem i SGS SA (Schweiz) 2003 – 2009, Chief Operating Officer och styrelsemedlem i SGS SA 2002 – 2003, Managing Director i TÜF SÜD Bau und Betrieb GmbH (Tyskland) 2001 – 2002. Gedigen internationell erfarenhet från ledande befattningar inom TIC industrin (Testing, Inspection, Certification).

Övriga uppdrag: Seniorrådgivare till COBEPA S.A., medlem av styrelsen i Underwriters Laboratory (UL) Inc. och vice VD i OiER, Organization For International Economic Relations.

Utbildning: Dipl.-Kfm. (motsvarar en MBA i Tyskland) i Economics vid Ludwig-Maximilian University i München.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.
Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Anders Lönnqvist

Styrelseledamot

Född 1958
Styrelseledamot sedan 2012.

Bakgrund: Styrelseordförande och ägare till Servisen och gedigen internationell erfarenhet från finansbranschen, bl.a. inom företagsförvärv, lednings- och strategifrågor etc. Anders arbetar idag i ett flertal styrelser bl.a. i Strax AB (led) samt i Nouvago Capital AB (ordf), Stronghold Invest AB (ordf) och SSRS Holding AB (led).

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Stronghold Invest AB (Newsec AB). Styrelseledamot i Servisen Group AB och dess dotterbolag, SSRS Holding AB (Elite Hotels of Sweden AB), Northern Light Management AB, AB Novestra, Strax AB, Rentals United AB och Nouvago Capital AB.

Utbildning: Bland annat ekonomistudier på Stockholms universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 1 151 616. Via närståenden och juridisk person.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Anne-Lie Lind

Styrelseledamot

Född 1971
Styrelseledamot sedan 2016.

Bakgrund: VD i AkkaFRAKT 2015 – 2016, Business Unit Director på SKF Logistics Services 2011 – 2015, Business Unit Manager Engineering på SKF Sverige 2010 – 2011, försäljningschef på ID Sales Nordic, SKF Sverige AB 2006 – 2010, produktionschef på SKF Sverige 2004 – 2006 och tillverkningschef på Tetra Pak Stålvall AB 2002 – 2004. Gedigen internationell erfarenhet från att driva större och mindre bolag från ledande befattningar.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i AkkaFRAKT, styrelseledamot i Bulten AB. Vice President Camfil Power Systems Europe & Middle East.

Utbildning: Civilingenjör maskinteknik från Chalmers Tekniska högskola. Executive MBA från Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 40 000.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.