Styrelse

Opus Groups styrelse består av sju stämmovalda ledamöter; Katarina Bonde (styrelsens ordförande), Anne-Lie Lind, Friedrich Hecker, Ödgärd Andersson, Magnus Greko, Håkan Erixon och Jimmy Tillotson.

Styrelseledamöternas kontorsadress är:

Opus Group AB (publ)
Basargatan 10
SE-435 39 Gothenburg
Sweden

Katarina Bonde

Styrelsens ordförande

Född 1958.
Styrelsens ordförande sedan 2016.

Bakgrund: VD UniSite Software Inc. 2000–2004, VD Captura International 1997–2000, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc 1996–1996, VP Sales and Marketing, Timeline Software Inc. 1994–1995 och VD Programator Industri AB 1989–1992.

Övriga styrelseuppdrag: Grundare och VD för managementkonsultbolaget Kubi LLC. Styrelseordförande i Propellerhead AB och Imin Intelligence AB. Styrelseledamot i Micro Systemations AB (publ), Nordax Group AB (publ), Mycronic AB (publ) och Aptilo Networks AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen KTH samt ekonomistudier vid Stockholms universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 40 000.
Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Magnus Greko

Styrelseledamot

Född 1963.
Styrelseledamot sedan 2017.

Bakgrund: VP Strategic Business Development Opus Group 2017-, VD och koncernchef Opus Group 2006– 2017 och arbetat i bransche sedan 1984. Medgrundare av bolaget som idag är Opus Group AB, 1990.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AB Kommandoran, AB Krösamaja och Dalfrid Invest AB.

Utbildning: Ingenjörsutbildning från Polhemsgymnasiet i Göteborg.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 21 447 542 privat och via AB Kommandoran (50% ägande).

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Ödgärd Andersson

Styrelseledamot

Född 1972.
Styrelseledamot sedan 2017.

Bakgrund: Vice President Software and Electronics Volvo Car Group 2016-, VP Product Development Unit Packet Core Ericsson 2011–2016. Flera olika chefspositioner på Ericsson Radio & Fiber Network R&D 2000-2011. Designer Ericsson Radio Base Stations 1997-2000.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien, IVA.

Utbildning: Civilingenjör maskinteknik från Chalmers Tekniska högskola.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Friedrich Hecker

Styrelseledamot

Född 1962
Styrelseledamot sedan 2016.

Bakgrund: VD ROSEN Swiss AG 2012–2015, VD TÜF Rheinland AG 2010–2011, COO TÜF Rheinland AG 2009–2010, styrelseledamot TÜF Rheinland AG 2009–2011, Vice VD Industrial Services och styrelse- ledamot SGS SA 2003–2009, COO och styrelseledamot SGS SA 2002–2003 och Managing Director TÜF SÜD Bau und Betrieb GmbH 2001–2002.

Övriga uppdrag: Senior Advisor COBEPA S.A., styrelseledamot i Underwriters Laboratory (UL) Inc. och vice VD i OiER (Organization For International Economic Relations).

Utbildning: Dipl.-Kfm. (motsvarar en MBA i Tyskland) i Economics vid Ludwig-Maximilian University i München.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.
Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Anne-Lie Lind

Styrelseledamot

Född 1971
Styrelseledamot sedan 2016.

Bakgrund: Vice President Camfil Power Systems Europe & Middle East 2016-, VD AkkaFRAKT 2015–2016, Business Unit Director SKF Logistics Services 2011–2015, Business Unit Manager Engineering SKF Sverige 2010–2011, försäljningschef ID Sales Nordic SKF Sverige AB 2006–2010, produktionschef SKF Sverige 2004–2006 och tillverkningschef Tetra Pak Stålvall AB 2002–2004.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Akka- FRAKT och styrelseledamot i Bulten AB (publ).

Utbildning: Civilingenjör maskinteknik från Chalmers Tekniska högskola. Executive MBA från Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 40 000.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Håkan Erixon

Styrelseledamot

Född 1961.
Styrelseledamot sedan 2018.

Bakgrund: Sedan 2011, verksam som styrelseledamot och rådgivare åt ett antal företag och institutioner, bl.a. styrelseordförande Orio AB (fd Saab Automobile Parts) 2012-2017, styrelseledamot Norrporten AB 2015-2016 och ledamot av Nasdaq OMX Stockholm AB Bolagskommitté 2010-2016. Corporate Finance-rådgivare Regeringskansliet och Riksgälden 2007- 2010. 1989-2007, ledande befattningar på olika internationella banker, inklusive 15 år på UBS och Merrill Lynch.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hemnet Group AB och Capacent Holding AB. Styrelseledamot i Vattenfall AB (publ) och Alfvén & Didrikson Invest AB.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 20 000.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Jimmy Tillotson

Styrelseledamot

Född 1979.
Styrelseledamot sedan 2018.

Bakgrund: Partner, RWC European Focus Fund (EFF) 2012- . Director Hermes European Focus Fund 2006-2012, Invest­ment Manager JM Finn & Co 2002-2006. Över 15 års erfarenhet av investeringar och aktivt ägande. Hans kompetens-områden omfattar bolagsstyrning, strategi- och kapitalallokering, operational excellence, kapitalstruktur och relationer med kapitalmarknaderna.

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Utbildning: Masters (Hons) in Economics från Edinburgh Universitet, Storbritannien.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.