Inför årsstämman 2012

Valberedning inför årsstämma 2012

Till ledamöter i Opus valberedning har utsetts:

– Göran Nordlund, i egenskap av styrelseordförande i Opus
– Jörgen Hentschel, representerar AB Kommandoran
– Lothar Geilen, representerar sig själv
– Martin Jonasson, representerar Andra AP-fonden
– Bengt Belfrage, representerar Nordea Fonder

Martin Jonasson valdes till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2011. Valberedningen representerar tillsammans cirka 35 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2012 samt på bolagets hemsida, www.opus.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2012 kan göra detta genom e-post till ir@opus.se (rubricera ”Till Valberedningen”), eller genom brev till adress: Opus Prodox AB, Att. Bernice Wellsted, Bäckstensgatan 11C, SE-431 49 Mölndal, Sverige (rubricera ”Till Valberedningen”), senast den 31 januari 2012.

För ytterligare information, kontakta:
Bernice Wellsted, CFO, tel. +46 31 748 34 97, +46 765 25 84 97, email. bernice.wellsted@opus.se
Göran Nordlund, styrelsens ordförande, tel. +46 704 33 13 20, email. goran.nordlund@4c.se

 

Valberedningens förslag inför årsstämman 2012

För valberedningens förslag inför årsstämman 2012, se bifogad fil.

Valberedningens förslag 2012
inför årsstämman 2012