Inför årsstämma 2018

Valberedning inför årsstämman 2018

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 kan göra detta genom e-post till ir@opus.se (rubricera ”Till Valberedningen”), eller genom brev till adress: Opus Group AB, Att. Helene Carlson, Basargatan 10, SE-411 10 Göteborg, Sverige (rubricera ”Till Valberedningen”), senast den 31 januari 2018.

 

Till ledamöter i Opus Groups valberedning har utsetts:
Jimmy Tillotson, representant för RWC
Jörgen Hentschel, representant för AB Kommandoran
Carl Schneider, representant för Lothar Geilen
Martin Jonasson, representant för Andra AP-fonden
Katarina Bonde, i egenskap av styrelseordförande i Opus

 

Martin Jonasson valdes till ordförande i valberedningen.

 

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2017. De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 42,3 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida, www.opus.se.

 

För ytterligare information, kontakta:

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations, tel. +46 765 25 84 93, epost: helene.carlson@opus.se

Katarina Bonde, styrelsens ordförande, epost: katarina.bonde@kubicorp.com

Martin Jonasson, ordförande i valberedningen, epost: martin.jonasson@ap2.se