Inför årsstämman 2013

Valberedning inför årsstämma 2013

Till ledamöter i Opus Groups valberedning har utsetts:
– Göran Nordlund, i egenskap av styrelseordförande i Opus Group AB
– Jörgen Hentschel, representerar AB Kommandoran
– Lothar Geilen, representerar sig själv
– Martin Jonasson, representerar Andra AP-fonden
– Bengt Belfrage, representerar Nordea Fonder
Martin Jonasson valdes till ordförande i valberedningen.
Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2012. Valberedningen representerar tillsammans cirka 35 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2013 samt på bolagets hemsida, www.opus.se <http://www.opus.se/> .

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2013 kan göra detta genom e-post till ir@opus.se <mailto:ir@opus.se>  (rubricera ”Till Valberedningen”), eller genom brev till adress: Opus Group AB, Att. Peter Stenström, Bäckstensgatan 11D, SE-431 49 Mölndal, Sverige (rubricera ”Till Valberedningen”), senast den 31 januari 2013.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Stenström,
Investor Relations, tel. +46 31 748 34 93, +46 765 25 84 93,
email. peter.stenstrom@opus.se
Göran Nordlund,
styrelsens ordförande, tel. +46 704 33 13 20,
email. goran.nordlund@4c.se

Valberedningens förslag inför årsstämman 2013