Inför årsstämman 2016

Valberedning inför årsstämman 2016

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2016 kan göra detta genom e-post till ir@opus.se (rubricera ”Till Valberedningen”), eller genom brev till adress: Opus Group AB, Att. Peter Stenström, Bäckstensgatan 11D, SE-431 49 Mölndal, Sverige (rubricera ”Till Valberedningen”), senast den 29 januari 2016.

 

Till ledamöter i Opus Groups valberedning har utsetts: – Göran Nordlund, i egenskap av styrelseordförande i Opus Group AB – Jörgen Hentschel, representerar AB Kommandoran – Carl Schneider, representerar Lothar Geilen – Martin Jonasson, representerar Andra AP-fonden – Henrik Wagner Jørgensen, representerar sig själv. Martin Jonasson valdes till ordförande i valberedningen. Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2013. Valberedningen representerade cirka 32,1 % av röstetalet för samtliga aktier i Opus Group AB per 30 september 2015. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2013 samt på bolagets hemsida, www.opus.se.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Peter Stenström, Investor Relations, tel. +46 31 748 34 93, +46 765 25 84 93, email. peter.stenstrom@opus.se

Göran Nordlund, styrelsens ordförande, tel. +46 704 33 13 20, email. goran.nordlund@4c.se