VD och koncernledning

Lothar Geilen är VD i Opus Group. VD ansvarar för att leda och styra verksamheten i Opus Group i enlighet med den av styrelsen fastslagna strategin. VD har utsett en koncernledning som, utöver honom själv, består av Linus Brandt (Vice VD och CFO), Magnus Greko (VP Strategic Business Development), Tom Fournier (CTO), Helene Carlson (Director of Corporate Communications & Investor Relations), Alfredo R. Granai (President, Latin America), Per Rosén (President, Europe), Sandra McCulloch (President, U.S. & Asia) och Brian Herron (President, Intelligent Vehicle Support).

Koncernledningen svarar för den övergripande affärsutvecklingen och fördelningen av de finansiella resurserna mellan affärsområdena samt för finansiering och kapitalstruktur.

De ledande befattningshavarnas kontorsadress är:

Opus Group AB (publ)
Basargatan 10
SE-411 10 Göteborg
Sverige

Lothar Geilen

Verkställande direktör och koncernchef

Född 1961.
Anställd 2008.

Bakgrund: VD Systech International, LLC, VD Sensors, Inc. (USA ) och VD Sensors Europe (Tyskland).

Övriga uppdrag: Vice President och ledamot av CITA Bureau Permanent och styrelseledamot i BDEX, LLC.

Utbildning: Dipl.-Kfm. från Ludwig-Maximilian University i München, Tyskland.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 19 609 104.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Linus Brandt

Vice VD och CFO

Född 1966.
Anställd 2016.

Bakgrund: Executive VP/CFO Mediatec Broadcast Group, CFO Stena Adactum, Partner Arthur Andersen/Deloitte.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Transtema Group AB (publ).

Utbildning: B.Sc. in Business and Economics från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 50 000

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 400 000.

Magnus Greko

Vice President Strategic Business Development

Född 1963.
Anställd 1990.

Bakgrund: VD och koncernchef Opus Group 2006–2017 och arbetat i branschen sedan 1984. Medgrundare av bolaget som idag är Opus Group AB, 1990.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Kommandoran, AB Krösamaja och Dalfrid Invest AB.

Utbildning: Ingenjörsutbildning från Polhemsgymnasiet i Göteborg 1983.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 21 447 542, privat och via AB Kommandoran (50 % ägande)

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Tom Fournier

CTO

Född 1950.
Anställd 2012.

Bakgrund: VD och grundare av Applus Technologies, Inc. (tidigare Keating Technologies, Inc.), Vice VD Engineering Envirotest Corporation. VD Emitest Corporation och VD Sensors Inc.

Övriga uppdrag: Inga

Utbildning: Masters of Philosophy vid Arizona State University, Bachelors of Business Administration vid Cleary University och studier i elektroteknik vid University of Michigan.

Aktieinnehav i Opus Group: 98 880 aktier.

Antal teckningsoptioner i Opus Group: 147 588.

Helene Carlson

Director of Corporate Communications & Investor Relations

Född 1978.
Anställd 2017.

Bakgrund: Global Head of Marketing & Communications XVIVO Perfusion, Corporate Communications Director Mölnlycke och Global Marketing & Communications Director Mölnlycke.

Övriga uppdrag: Inga

Utbildning: Master of Arts i Strategic Marketing Communication & Media Studies, från Göteborgs universitet, och Leeds Metropolitan University, Storbritannien, Bachelor of Arts i engelska och retorik från Sussex universitet, Storbritannien, samt Göteborgs universitet.

Aktier i Opus Group: 0.

Aktieoptioner i Opus Group: 0.

Sandra Y. McCulloch

President, Vehicle Inspection U.S. & Asia

Född 1960.
Anställd 2017.

Bakgrund: Executive Director / Managing Director / Business Line executive Powertrain Products Delphi Corp., Managing Director Delphi Thermal South America och Executive Director Sales Marketing and Business Planning Delphi South America.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Utbildning: M. Sc. in Management från Graduate School of Business på Stanford University. B. Sc. Hons. in Metallurgical Engineering från Queen’s University i Ontario, Kanada.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group: 0.

Alfredo R. Granai

President, Vehicle Inspection Latin America

Född 1958.
Anställd 2017.

Bakgrund: President Depuy Synthes på Johnson & Johnson Latinamerika, President Synthes Latinamerika. Olika chefspositioner på F. Hoffman-La Roche Fine Chemical Division.

Övriga uppdrag: Inga.

Utbildning: Kemiingenjör från Rafael Landívar University, Guatemala City. MBA från Universidad Francisco Marroquín, Guatemala City.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group: 0.

Per Rosén

President, Vehicle Inspection Europe

Född 1966.
Anställd 2013.

Bakgrund: VD och andra ledande befattningar inom Upplands Motor koncernen och marknadschef inom Bilia.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Gösta Samuelsson Bil AB, Gösta Samuelsson Bil Holding AB, Helmia Bil AB, Helmia AB och Helmia Lastbilar AB.

Utbildning: Ekonomiutbildningar på IHM Business School samt IFL Handelshögskolan.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 743 906.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 279 950.

Brian Herron

President, Intelligent Vehicle Support Division

Född 1980.
Anställd 2015.

Bakgrund: VD Drew Technologies.

Övriga uppdrag: Inga.

Utbildning: B. Sc. i Management Information Systems från University of Missouri.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 1,823,399

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 67 687