VD och koncernledning

Lothar Geilen är VD i Opus Group. VD ansvarar för att leda och styra verksamheten i Opus Group i enlighet med den av styrelsen fastslagna strategin. VD har utsett en koncernledning som, utöver sig själv, består av Linus Brandt (Vice VD och CFO), Magnus Greko (VP Strategic Business Development), Tom Fournier (CTO), Alfredo R. Granai (President, Latin America), Per Rosén (President, Europe), Sandra McCulloch (President, U.S. & Asia) och Helene Carlson (Director of Corporate Communications & Investor Relations). Koncernledningen svarar för den övergripande affärsutvecklingen och fördelningen av de finansiella resurserna mellan affärsområdena samt för finansiering och kapitalstruktur.

De ledande befattningshavarnas kontorsadress är:

Opus Group AB (publ)
Basargatan 10
SE-411 10 Göteborg
Sverige

Lothar Geilen

Verkställande direktör

Född 1961.
Anställd 2008.

Bakgrund: Verkställande direktör för Opus Inspection, Inc. (USA) sedan 2000; verkställande direktör för Sensors, Inc. (USA ) 1997-2000, managing member för TriLen LLC och Managing Director för Sensors Europe (Tyskland) 1987-1997.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Opus Bilprovning AB, Managing Member i WLC Properties, LLC, Member i Contextuads, LLC; och vice ordförande i Marina 45 DS, Inc.

Utbildning: Dipl.-Kfm. från Ludwig-Maximilian University i München, Tyskland.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 19 609 104.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Linus Brandt

CFO och Vice VD

Född 1966.
Anställd 2016.

Bakgrund: Executive VP/CFO Mediatec Broadcast Group, CFO Stena Adactum, Partner Arthur Andersen/Deloitte.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Transtema Group AB (publ).

Utbildning: B.Sc. in Business and Economics från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 50 000

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 400 000.

Magnus Greko

VP Strategic Business Development

Född 1963.
Anställd 1990.

Bakgrund: Grundade Opus Group år 1990 tillsammans med bolagets vice VD, Jörgen Hentschel. Arbetat i branschen sedan 1984. VD i Opus Group AB 2006 – 2017.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i AB Kommandoran, Opus Bima AB och Dalfrid Invest AB. Styrelseordförande i Systech Sweden AB, Opus Bilprovning AB, Gothia Yachting & Charter AB. Director i Opus Inspection Inc, Opus Inspection (Pvt) Ltd. och Trilen Inc.

Utbildning: Ingenjörsutbildning från Polhemsgymnasiet i Göteborg 1983.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 21 447 542, privat och via AB Kommandoran (50 % ägande)

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Tom Fournier

CTO

Född 1950.
Anställd 2012.

Bakgrund: VD och grundare av Applus Technologies, Inc. (tidigare Keating Technologies, Inc.) 1995 – 2006, Vice VD Engineering för Envirotest Corporation. 1993-1995. VD för Emitest Corporation 1992-1993, VD för Sensors Inc. 1989-1992.

Pågående uppdrag: President i La Cholla AIrpark In. 

Utbildning: Masters of Philosophy vid Arizona State University, Bachelors of Business Administration vid Cleary University och studier i elektroteknik vid University of Michigan.

Aktieinnehav i Opus Group: 97 590 aktier.

Antal teckningsoptioner i Opus Group: 329 381.

Helene Carlson

Director of Corporate Communications & Investor Relations

Född 1978.
Anställd 2017.

Bakgrund: Tidigare Global Head of Marketing & Communications vid XVIVO Perfusion 2016–17, Corporate Communications Director vid Mölnlycke 2013–16 och Global Marketing & Communications Director vid Mölnlycke 2009–13. Innan Helene Carlson började arbeta för Mölnlycke innehade hon flera chefsbefattningar på kommunikationsområdet: vid Business Sweden (som sorterar under det svenska Utrikesdepartementet) i Stockholm och vid fastighetsmäklarfirman Realia i Madrid.

Utbildning: Master of Arts i Strategic Marketing Communication & Media Studies, från Göteborgs universitet, och Leeds Metropolitan University, Storbritannien, Bachelor of Arts i engelska och retorik från Sussex universitet, Storbritannien, samt Göteborgs universitet.

Aktier i Opus Group: 0.

Aktieoptioner i Opus Group: 0.

Sandra Y. McCulloch

President, U.S. & Asia

Född 1960.
Anställd 2017.

Bakgrund: Tidigare Executive Director Powertrain Products på Delphi Corp 2014 – 2016; Managing Director / Business Line Executive Powertrain Products på Delphi Corp 2002 – 2014; Managing Director på Delphi Thermal South America 1999 – 2001, Executive Director Sales Marketing and Business Planning Delphi South America 2000-2001; Plant Manager och senare Director of Operations 1996-1998. Under 1983 -1996 hade Sandra flera olika tekniska chefspositioner på General Motors och Cami Automotive i Kanada. 

Pågående uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Utbildning: M. Sc. in Management från Graduate School of Business på Stanford University. B. Sc. Hons. in Metallurgical Engineering från Queen’s University i Ontario, Kanada.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group: 0.

Alfredo R. Granai

President, Latin America

Född 1958.
Anställd 2017.

Bakgrund: President för Latinamerika Depuy Synthes för Johnson & Johnson 2012 – 2016, President i Latinamerika för Synthes 2001 – 2012. Innan Synthes hade Alfredo Granai olika chefsroller med allt större ansvar på F. Hoffman-La Roche (Roche) Fine Chemical Division inom marknadsföring och försäljning, samt affärsutveckling, i flera länder i Latinamerika samt i Schweiz.

Pågående uppdrag: President Vehicle Inspection Latin America i Opus Inspection Inc.

Utbildning: Kemiingenjör från Rafael Landívar University, Guatemala City. MBA från Universidad Francisco Marroquín, Guatemala City.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group: 0.

Per Rosén

President, Europe

Född 1966.
Anställd 2013.

Bakgrund: Tidigare VD och andra ledande befattningar inom Upplands Motor koncernen samt marknadsdirektör för Bilia.

Pågående uppdrag: Verkställande direktör i Opus Bilprovning AB och Systech Sweden AB. Styrelseledamot i Gösta Samuelsson Bil AB, Helmia Bil AB, HELMIA AB, Helmia Lastbilar AB, Gösta Samuelsson Bil i Ludvika AB och PR Management Sweden.

Utbildning: Ekonomiutbildningar på IHM Business School samt IFL Handelshögskolan.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 231 886.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 867 825.

Brian Herron

Head of Intelligent Vehicle Support Division

Född 1981.
Anställd 2015.

Bakgrund: 2006-2018, Drew Technologies (President). Har bedrivit verksamheter inom eftermarknaden för bilar i över 15 år, och spelat en viktig roll för både OEM:s och för eftermarknaden i framtagandet av regelverk för Right to Repair Act (amerikansk lag som ger fordonsägare rätt till oberoende service och reparation). Teknisk expertis inom datateknik och fordonsrelaterade tjänster, samt namngiven på över 20 patentansökningar.

Utbildning: BS Management Information Systems från University of Missouri

Aktieinnehav i Opus Group AB: 1,823,399

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 67 687