Finansiell översikt

Finansiell översikt

Här finner du ett brett urval av kvartals- och årsvis finansiell historik för Opus Group och en 5-årsöversikt

Finansiella mål

Opus Group har långt överträffat sitt omsättningsmål och även uppnått övriga finansiella mål under 2014. Opus Group har haft en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 45,7 procent under åren 2009 till 2014. Opus Group har även uppnått de finansiella målen avseende EBITDA-marginal och nettoskuldsättning för 2014. EBITDA-marginalen under 2014 uppgick till 16,8 procent vilket var högre än målet om minst 15 procent. Den räntebärande nettoskuldsättningen i förhållande till EBITDA justerad för förvärv hamnade på 2,6 gånger vid slutet av december 2014.