Pressreleaser

2018-03-02 08:30

Opus når fördelaktig förlikning i rättstvist i USA

En förlikning har ingåtts i stämningen mot Opus Group AB (publ) och Opus Inspection, Inc. (gemensamt ”Opus”) i United States District Court for the Southern District of New York (härefter ”Stämningen”), som inlämnades i juni 2017 av Pradeep Tripathi och ett av hans…

Läs mer
2018-02-16 08:30

Bokslutskommuniké 2017

Stabil tillväxt med flera projekt under utveckling

Läs mer
2018-02-14 13:57

Korrigering: Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2017

Opus Group AB (publ) kommer att offentliggöra resultaten från det fjärde kvartalet och helåret 2017 innan börsen öppnar fredagen den 16 februari 2018. Presentationen hålls måndag 19 februari.

Läs mer
2018-02-09 08:30

Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2017

Opus Group AB (publ) kommer att offentliggöra resultaten från det fjärde kvartalet och helåret 2017 innan börsen öppnar fredagen den 16 februari 2018.

Läs mer
2018-02-01 08:30

Opus slutför förvärv av Gordon-Darby

Den 31 januari slutförde Opus Inspection Inc. (Opus), ett helägt dotterbolag till Opus Group AB (publ), förvärvet av USA-baserade Gordon-Darby Inc. Köpeskillingen uppgår till cirka 55 MUSD (cirka 431 MSEK), på en kassa- och skuldfri basis. Alla villkor för att slutföra förvärvet…

Läs mer
2018-01-26 08:30

Opus förvärvar amerikanska bilprovningsföretaget Gordon-Darby

Opus Inspection Inc. (Opus), ett helägt dotterbolag till Opus Group AB (publ), har undertecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Gordon-Darby Inc. för cirka 56 MUSD på skuldfri basis. Förvärvet förväntas slutföras inom de närmaste dagarna.

Läs mer
2018-01-12 08:30

Opus vinner ny upphandling i Chile

Opus har vunnit en offentlig upphandling och undertecknat en 8-årig koncession för fordonsbesiktning i Valparaiso, Chile.

Läs mer
2018-01-05 08:30

Uppdatering angående Opus notice of contract award från New Jersey

Delstaten New Jersey, Department of Treasury, har skriftligen meddelat att de bifallit en protest från en konkurrent och upphäver den ”notice of contract award” som Opus Inspection, Inc. (Opus) erhöll den 23 augusti 2017.

Läs mer
2018-01-03 08:30

Opus bildar ny division för att adressera ökad fordonskomplexitet

Opus har bildat en ny division för att fokusera sina erbjudanden inom service, reparation och support av moderna fordon. Den nya divisionen Intelligent Vehicle Support, adresserar de tekniska utmaningar som följer med den ökande komplexiteten i fordon.

Läs mer
2017-12-20 12:33

Opus har erhållit en kontraktsförlängning från New York Taxi & Limousine Commission

New York Taxi & Limousine Commission (TLC) har tecknat en ettårig kontraktsförlängning med Opus Inspection om fortsatt teknisk support av deras omfattande besiktningsprogram inkluderande säkerhets- och miljökontroller.

Läs mer