Pressreleaser

2018-05-18 08:30

Kommuniké från årsstämma 2018

Den 17 maj 2018 avhölls årsstämma i Opus Group AB (publ), org. nr. 556390-6063. 

Läs mer
2018-05-16 15:35

Rättelse: Delårsrapport kvartal 1, 2018

Nyckeltalen för ”Fritt kassaflöde” på sidan 1 och ”Nettoskuld/EBITDA” på sidan 12 i Opus delårsrapport för första kvartalet 2018, var felaktiga.

Läs mer
2018-05-15 08:30

Delårsrapport kvartal 1, 2018

Rapportperiod 1 januari – 31 mars, 2018

Läs mer
2018-05-11 08:30

Opus vinner ny upphandling i Chile

Opus har vunnit en offentlig upphandling och undertecknat en 9-årig koncession för fordonsbesiktning i Arica, Chile.

Läs mer
2018-05-07 08:30

Opus utvärderar emission av en ny företagsobligation

Opus Group AB (publ) (”Opus”) har mandaterat Swedbank AB (publ) som arrangör för en potentiell fyraårig, SEK-denominerad, senior icke-säkerställd obligationsemission.

Läs mer
2018-05-04 08:30

Inbjudan till presentation av Opus Q1 2018 rapport

Opus Group AB (publ) kommer att offentliggöra rapporten för det första kvartalet 2018 innan börsen öppnar tisdagen den 15 maj 2018. VD Lothar Geilen och CFO Linus Brandt kommer att presentera företagets resultat samma dag kl. 10:00…

Läs mer
2018-04-25 08:30

Opus publicerar årsredovisning för 2017

Opus årsredovisning för 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.opus.se. En tryckt version går att beställa via…

Läs mer
2018-04-18 13:09

Rättelse: Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från…

Läs mer
2018-04-18 08:30

Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2017 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från…

Läs mer
2018-03-02 08:30

Opus når fördelaktig förlikning i rättstvist i USA

En förlikning har ingåtts i stämningen mot Opus Group AB (publ) och Opus Inspection, Inc. (gemensamt ”Opus”) i United States District Court for the Southern District of New York (härefter ”Stämningen”), som inlämnades i juni 2017 av Pradeep Tripathi och ett av hans…

Läs mer