Pressreleaser

2018-05-29 21:00

Opus förvärvar två bilprovningsföretag i Argentina

Opus Group AB (publ) och dotterbolaget Opus Inspection, Inc. (tillsammans ”Opus”) förvärvade 100 procent av aktierna i två bilprovningsföretag, VTV Norte och VTV Metropolitana (VTV Metro), som innehar koncessioner i provinsen och i staden Buenos Aires, Argentina. Den…

Läs mer
2018-05-28 16:30

Opus förtidsinlöser sina seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, 2013/2018, före den slutliga återbetalningsdagen

Opus Group AB (publ) (”Opus”) emitterade den 20 november 2013 ett icke-säkerställt obligationslån om maximalt SEK 500 000 000 med ISIN SE0005556834 (”november 2018-obligationer”). Opus meddelar härmed oåterkalleligen att Opus kommer att förtidsinlösa…

Läs mer
2018-05-24 15:45

Opus emitterar obligationer om 500 MSEK

Opus Group AB (publ) (”Opus”) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 500 MSEK med en löptid om fyra år på den nordiska marknaden. Obligationslånet, med ett rambelopp om 800 MSEK, löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 375 räntepunkter och har…

Läs mer
2018-05-18 08:30

Kommuniké från årsstämma 2018

Den 17 maj 2018 avhölls årsstämma i Opus Group AB (publ), org. nr. 556390-6063. 

Läs mer
2018-05-16 15:35

Rättelse: Delårsrapport kvartal 1, 2018

Nyckeltalen för ”Fritt kassaflöde” på sidan 1 och ”Nettoskuld/EBITDA” på sidan 12 i Opus delårsrapport för första kvartalet 2018, var felaktiga.

Läs mer
2018-05-15 08:30

Delårsrapport kvartal 1, 2018

Rapportperiod 1 januari – 31 mars, 2018

Läs mer
2018-05-11 08:30

Opus vinner ny upphandling i Chile

Opus har vunnit en offentlig upphandling och undertecknat en 9-årig koncession för fordonsbesiktning i Arica, Chile.

Läs mer
2018-05-07 08:30

Opus utvärderar emission av en ny företagsobligation

Opus Group AB (publ) (”Opus”) har mandaterat Swedbank AB (publ) som arrangör för en potentiell fyraårig, SEK-denominerad, senior icke-säkerställd obligationsemission.

Läs mer
2018-05-04 08:30

Inbjudan till presentation av Opus Q1 2018 rapport

Opus Group AB (publ) kommer att offentliggöra rapporten för det första kvartalet 2018 innan börsen öppnar tisdagen den 15 maj 2018. VD Lothar Geilen och CFO Linus Brandt kommer att presentera företagets resultat samma dag kl. 10:00…

Läs mer
2018-04-25 08:30

Opus publicerar årsredovisning för 2017

Opus årsredovisning för 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.opus.se. En tryckt version går att beställa via…

Läs mer