Korrigering: Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2017

Opus Group AB (publ) kommer att offentliggöra resultaten från det fjärde kvartalet och helåret 2017 innan börsen öppnar fredagen den 16 februari 2018. Presentationen hålls måndag 19 februari.

VD Lothar Geilen och CFO Linus Brandt kommer att presentera företagets resultat måndag 19 februari, kl. 11:00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska. För att ansluta er till webcasten klicka på följande länk: https://edge.media-server.com/m6/p/nwhg7b54
För att ansluta er till konferensen via telefon, vänligen ring in 5-10 minuter innan konferensen startar, och anslut med hjälp av nedan telefonnummer och konferens-ID.
Konferens-ID:        2301305
Deltagare, lokalt – Stockholm, Sverige:  +46 (0)8 5033 6574
Deltagare, lokalt – London, Storbritannien:  +44 (0)330 336 9105
Deltagare, lokalt – New York, USA:  +1 646-828-8157
Deltagare, lokalt – Paris, Frankrike:  +33 (0)1 76 77 22 74
Deltagare, lokalt – Frankfurt, Tyskland:  +49 (0)69 2222 13420
Deltagare, lokalt – Köpenhamn, Danmark:  +45 35 15 80 49
Deltagare, lokalt – Oslo, Norge:   +47 2100 2610
Deltagare, lokalt – Helsingfors, Finland:  +358 (0)9 7479 0361
Deltagare, lokalt – Luxembourg:   +352 2786 1395
Deltagare, lokalt – Bryssel, Belgien:  +32 (0)2 404 0659
Deltagare, lokalt – Lissabon, Portugal:  +351 213 180 030
Deltagare, lokalt – Geneve, Schweiz:  +41 (0)22 567 5729
Deltagare, lokalt – Toronto, Kanada:  +1 438 968 6375
Deltagare, lokalt – Madrid, Spanien:  +34 91 114 7293
Göteborg 9 februari 2018
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se
Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Korrigering: Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2017

792182.pdf