Opus Group slutför förvärvet av en tredjedel av Bilprovningen

Det svenska bilprovningsföretaget Opus Group AB (publ) har uppfyllt villkoren i överlåtelseavtalet för förvärvet av Besiktningskluster 1 AB, ett dotterbolag till AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen).Opus Group har idag slutfört förvärvet och fått tillträde till samtliga aktier i Besiktningskluster 1 AB som kommer att byta namn till Opus Bilprovning AB.

Förvärvet omfattar 70 besiktningsstationer belägna främst i Stockholm och Mälardalen med några belägna i Värmland, Småland, Blekinge samt norrut i Sverige upp till Kiruna. Den förvärvade verksamheten omsatte 543 MSEK under 2011. Förvärvet förväntas ha en betydande positiv effekt på Opus Groups nettoresultat 2013.

Den totala köpeskillingen uppgick till 340 MSEK plus uppbyggnaden av eget kapital under perioden 1 maj till 4 november 2012. Besiktningskluster 1 AB förväntas ha en kassa på cirka 55 MSEK vid övertagandet. Den förvärvade verksamheten har cirka 540 anställda. I förvärvet ingår personal, besiktningsutrustning, hyreskontrakt och andra tillgångar. I affären ingår även erfaren personal, kompetensöverföring av processer, rutiner och know-how. Bilprovningsverksamheten kommer att drivas under varumärket Opus Bilprovning. Det administrativa kontoret för bilprovningsverksamheten kommer att vara beläget i besiktningsstationen i Vinsta (Vällingby), Stockholm.

Förutsättningarna för slutförandet av förvärvet är uppfyllda i och med ackreditering från Swedac för att utföra fordonsinspektioner och slutligt erhållande av finansiering av förvärvet. Finansieringen sker genom ett banklån om 175 MSEK från Swedbank, en säljarrevers om cirka 170 MSEK från Bilprovningen och eget kapital om cirka 50 MSEK.

– Det här är en stor dag för vårt företag, säger Magnus Greko, VD för Opus Group. Vi kommer att kombinera kunskap och erfarenhet från Bilprovningen med nytt fokus på kundservice och innovativ teknik, som praktiseras av våra USA-baserade dotterbolag som hanterar över 17 miljoner besiktningar årligen globalt. Förvärvet innebär en betydande ökning av både omsättning och resultat för koncernen.

– Vi välkomnar alla anställda till vår organisation, fortsätter Greko, och vi ser fram emot att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster och utmärkt service till våra kunder på den svenska bilprovningsmarknaden.

Swedbank Corporate Finance är bolagets finansiella rådgivare. Deloitte är också finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare åt Opus Group.

Opus Group slutför förvärvet av en tredjedel av Bilprovningen

PM-2012-11-05-SWE-Opus-Group-slutför-förvärvet-av-en-tredjedel-av-Bilprovningen.pdf