Division Bilprovning

En global grupp av specialistföretag. Företagen i Opus Group är specialiserade på olika delar av bilprovningsområdet och är starka varumärken på sina respektive marknader. Tillsammans genomför de mer än 25 miljoner fordonsbesiktningar om året runt om i världen.

Opus är nummer ett i USA med verksamhet i 20 stater och nummer två i Sverige. Opusföretag bedriver också bilprovning i Mexico, Chile, Peru, Bermuda och Pakistan. Våra kunder är fordonsägarna, som besöker våra besiktningsstationer samt myndigheter som ger oss i uppdrag att driva bilbesiktning, inklusive IT-lösningar och utrustning.