Drew Technologies

Drew Technologies är en ledande amerikansk tillverkare av OBD-system för bilprovning och fordonsverkstäder. OBD står för On Board Diagnostics och handlar om att kommunicera med fordonets olika tekniska system. I takt med att alltmer avancerade system tar över vitala säkerhetsfunktioner är detta ett område som blir allt viktigare för all bilprovningsverksamhet.