Envirotest

Envirotest, med rötter från 1974, är ett varumärke som används av Opus Inspection för  centraliserad bilprovning på den nordamerikanska marknaden, med bilprovningsprogram i Colorado, Maryland, Indiana, Ohio och Tennessee. Man levererar också tjänster för fjärravläsning av avgasutsläpp (Remote Sensing) i USA och globalt.