Opus Inspection

Opus Inspection är varumärke för bilprovningsprogram och -tjänster inom säkerhets- och avgaskontroll i Nordamerika, Mexico och Bermuda. Tjänsteutbudet omfattar drift av bilprovningsprogram, Vehicle Inspection Database (VID)-system samt avgastestutrustning. Bolaget har sitt huvudkontor i Hartford, Connecticut, USA.