3.0
17
Sverige
USA
11,4
60*
4,7
23
Tyskland
Chile
12,3
64
31,9
56
Sydafrika
17,4
282
Pakistan
20,5
90
Kina
Peru
20,5
**
Dominikanska Republiken
41,7
**
39
**
Thailand
Trafikdöda per 100.000 invånare

Källa: http://roadkillsmap.com

Luftföroreningar i stadsmiljöer
Partiklar <10 mikrometer (mg/m³)

Källa: World Health Organization och EPA (Environmental Protection Agency)
* Genomsnitt för hela landet
** Uppgift saknas

50% av trafiken – 90% av dödsolyckorna

Utvecklingsländerna svarar för 50 procent av vägtrafiken, men 90 procent av dödsolyckorna och i takt med att antalet fordon ökar snabbt, kommer trafikolyckor snart att vara den femte vanligaste dödsorsaken här, före sjukdomar som HIV/AIDS, malaria och TBC.

Dessa länder står nu inför samma utmaningar, som Europa och USA gjorde på 60-talet. Som ett av världens ledande företag inom bilprovning och avgaskontroll spelar Opus Group en aktiv roll i detta arbete. Genom kunskap, utrustning och kompletta bilprovningsprogram hjälper vi länder som Pakistan, Peru med flera att bryta den negativa trenden. Se filmen The Opus Way där Opus VD Magnus Greko förklarar hur vi gör det >>

Den krockfria bilen

De aktiva säkerhetssystemen, som ska se till att olyckan aldrig händer, blir allt mer avancerade och den självkörande bilen är ingen utopi längre. Men vad händer om inte systemen fungerar som de ska? Högteknologisk fordonskontroll kommer därför att bli allt viktigare och Opus tillhör redan de ledande inom detta område.