Opus har erhållit en kontraktsförlängning från New York Taxi & Limousine Commission

New York Taxi & Limousine Commission (TLC) har tecknat en ettårig kontraktsförlängning med Opus Inspection om fortsatt teknisk support av deras omfattande besiktningsprogram inkluderande säkerhets- och miljökontroller.

Den ettåriga förlängningen började den 1 oktober 2017 och kan förlängas ytterligare på TLC:s begäran. Opus Inspection tillhandahöll initialt TLC ett automatiserat centraliserat besiktningssystem för alla staden New Yorks taxibilar i oktober 2005, och har kontinuerligt tillhandahållit hårdvaru- och mjukvarusupport samt uppgraderingar till systemet sedan dess.
”Vi har haft en långvarig och utmärkt relation med New York Taxi & Limousine Commission”, säger Chris Smith, Opus Inspections Vice President of Operations. Som en del av förlängningen kommer Opus att erbjuda flera uppgraderingar till systemet, bland annat förbättrad OBD-besiktningsutrustning och ny webbaserad administrativ mjukvara. ”Vi ser fram emot att fortsätta vårt partnerskap med TLC i många år framöver samt att utöka användning av våra nya besiktningsteknologier”.
Göteborg 20 december 2017
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus Group är ett teknologidrivet tillväxtföretag på bilprovnings- och fordonsservicemarknaden. Opus har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik, utsläpps- och bilsäkerhetskontroller och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 1 700 MSEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att dubbla omsättningen till 400 MUSD och uppnå 100 MUSD i EBITDA år 2021. Huvuddelen av till-växten förväntas komma från expansion inom fordonskommunikation och -serviceaffären, samt från den internationella expansionen av bilbesiktningsaffären, med primärt fokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har cirka 2 000 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Opus har erhållit en kontraktsförlängning från New York Taxi & Limousine Commission

769792.pdf