Opus tilldelas notice of contract award från delstaten New Jersey

Opus Inspection, Inc. (Opus) har erhållit ett notice of contract award från New Jersey för att bedriva delstatens utökade bilprovningsprogram. Innan kontraktet kan tecknas föreligger den  sedvanliga protestperioden som avslutas den 1 september 2017. Kontraktstiden uppgår till sex år med möjlighet för delstaten att förlänga kontraktet upp till ytterligare fyra år. Kontraktet beräknas generera cirka 20 MUSD i årliga intäkter. 

New Jerseys bilprovningsprogram är ett hybridprogram bestående av 26 statligt ägda centraliserade bilprovningsstationer och cirka 1 200 privata bilprovningsstationer. Det utförs drygt 2,5 miljoner besiktningar årligen.
Kontraktet beräknas undertecknas under 2017. Opus påbörjar bilprovningsprogrammet inom 90 dagar från det att kontraktet har tecknats.
Göteborg 23 augusti 2017
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com

Opus tilldelas notice of contract award från delstaten New Jersey

712611.pdf