Opus vinner ny upphandling i Chile

Opus har vunnit en offentlig upphandling och undertecknat en 8-årig koncession för fordonsbesiktning i Valparaiso, Chile.

Opus division Vehicle Inspection har tecknat ett nytt kontrakt med El Ministerio de Transportes och Telecomunicaciones i Chile, för att designa, bygga och driva ett av deras besiktningsprogram för fordonssäkerhet i regionen Valparaiso, med avancerad teknik och effektiv hantering.
 
Programmet består av två stationer; en i Viña del Mar som besiktigar lätta fordon, och en i Casablanca som besiktigar både tunga och lätta fordon. Det förväntas generera cirka 1 MUSD i årliga intäkter.

”Det här är vårt fjärde fordonsbesiktningsprogram i Chile, och vi ser fram emot att bygga ett långsiktigt partnerskap med regionen Valparaiso. Programmet förväntas starta i Q4 2018”, säger Alfredo R. Granai, President, Latin America. 
Göteborg 12 januari 2018
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se
Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Opus vinner ny upphandling i Chile

776636.pdf