THE OPUS WAY - THE MOVIE

fd VD Magnus Greko förklarar och beskriver the Opus Way.

Play

THE OPUS WAY

Detta är vårt DNA – företagskulturen och vår attityd till kunder, samarbetspartners och kollegor.

Safe & Clean

Safe & Clean beskriver vad alla våra produkter och tjänster syftar till; säkrare fordon och renare luft. Men det sammanfattar också vårt DNA – företagskulturen och vår attityd till kunder, samarbetspartners och kollegor.

Safe & Clean

Kundfokus

Vi arbetar för våra kunder, som kan vara bilägare på bilprovningsstationen eller myndigheter som utnyttjar våra tjänster och kunskaper. Deras krav styr vår verksamhet och ju bättre vi kan leva upp till deras behov, desto konkurrenskraftigare blir vi.

Några exempel

 • Vi arbetar hårt för att skapa och bibehålla goda relationer med våra myndighetskunder
 • Vi ger kunden opartisk vägledning och rådgivning i sitt fordonsägande
 • Garanterad besiktningstid inom 48 timmar hos Opus Bilprovning
 • Kundserviceapp hjälper svenska bilägare hantera familjens och företagets bilar
Safe & Clean

Verksamhet i världsklass

Effektiva metoder, produktiv utrustning och smidig organisation ger oss viktiga konkurrensfördelar. Vi kan vara mer produktiva, leverera snabbare och lägga tiden på att göra rätt saker för våra kunder. Eller med andra ord; få ut största möjliga nytta av våra resurser och kunskaper.

Några exempel

 • Opus Group AB är certifierat enligt kvalitetssystemet ISO 9001.
 • Opus Inspection Inc. och Opus Bilprovning AB är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.
 • Opus Bilprovning AB är ackrediterat enligt ISO 17020 klass A för oberoende kontrollorgan (där detta krävs).
Safe & Clean

Innovativ teknik

Innovation är en del av vårt DNA och nyckeln till vår framgång. Våra egna utvecklingsresurser gör oss unika bland världens bilprovningsföretag. Tack vare koncernens utvecklingsavdelningar kan vi sätta nya standards och ligga steget före vad gäller IT-lösningar, testmetoder och utrustning.

Några exempel

 • Remote Sensing-teknik som mäter utsläppen från passerande fordon.
 • Vehicle Inspection Database som lagrar alla testdata och skapar rapporter till myndigheterna.
 • Vi erbjuder spetsteknik för att upptäcka och motverka fusk med fordonets kontrollsystem genom egen, patenterad mjukvara.
 • Patenterade Opus Tamper Terminator™ avslöjar bilägare som fuskat med avgasreningssystemet för att få en miljöfarlig bil genom besiktningen.
Safe & Clean