Publicerad: 2017-01-11

100 % klimatneutralt.

Opus Bilprovning uppfyller PAS 2060.

Vi rivstartar det nya året med att presentera ännu ett steg på vägen mot att bli så bra vi bara kan inom miljöarbete! Opus Bilprovning uppfyller nu de stränga krav som ställs i standarden PAS 2060:2014. Såvitt vi vet är Opus Bilprovning det första företaget i Sverige som har som når upp till denna internationella standard för klimatneutralitet. Redan tidigare var vi det enda svenska besiktningsföretaget med 100 % klimatkompenserad verksamhet.

PAS 2060:2014 är ett opartiskt och detaljerat regelverk, som syftar till att uppnå en hållbar klimatneutralitet. Kraven är bland annat att man ska ha en kontinuerlig reducering av utsläpp, minst 99% av hela verksamheten måste redovisas och klimatkompenseringen måste ske i verifierade utsläppsrätter (CO2e). De strikta kraven är uppsatta för att undvika så kallad ”greenwash” – det vill säga när företag på ett oärligt sätt målar upp en grön bild av sig själva, istället för att ta sitt miljöansvar på allvar.

En genomsnittsbesiktning hos Opus Bilprovning släpper ut 9,22 kg CO2e vilket kan tyckas vara en liten siffra, men med tanke på att vi årligen genomför ca 1,7 miljoner besiktningar, så kan vi tillsammans med våra kunder göra stor skillnad.

Läs mer om klimatarbetet på Opus Bilprovning webbplats >> (på svenska)

Läs åtagandeförklaringen här >> (på engelska)