Publicerad: 2017-05-16

18 000 sista andetag per dag.

En viktig del när det gäller bilprovning är att se till att fordonet är säkert för både dig och andra.

Dels såklart genom att se till att fordonet inte utgör en olycksrisk, men också genom att se till att det håller sig inom ramarna när det gäller luftföroreningar.
För faktum är att luftföroreningar dödar fler människor än HIV/AIDS, tuberkulos och trafikolyckor ihop. Totalt sett dör ungefär 18 000 människor om dagen av luftföroreningar och cirka 3 400 av trafikolyckor.

 

Det farligaste landet är Georgien.
När World Health Organisation (WHO) ställde samman sin rapport räknade de antalet dödsfall per 100 000 innevånare. Vilket alltså ger risken, eller oddsen om man så vill, för att en individ ska dö av luftföroreningar under loppet av ett år.
De fem farligaste länderna är (dödsfall/100 000):
1. Georgien (292/100 000)
2. Nordkorea (234/100 000)
3. Bosnien och Hercegovina (224/100 000)
4. Bulgarien (175/100 000)
5. Albanien (171/100 000)
Listan skiljer sig från andra genom att den tar hänsyn till alla luftföroreningar och inte bara partiklar – på WHO:s lista hamnar därför Georgien i topp. Om man bara mäter partiklar hamnar Pakistan i topp.

 

Målmedvetet arbete minskar risken.
Den goda nyheten är att det här går att bekämpa – i USA och Europa minskar antalet dödsfall, medan det tyvärr ökar i flera länder, framför allt i Asien och Afrika. Även om det självklart finns stora variationer inom världsdelarna.
Ta Europa, till exempel. Skandinavien ligger generellt väldigt bra till, med placeringar i listans bottenskikt. Samtidigt ligger delar av Östeuropa väldigt högt, med Georgien på första plats med nästan 300 dödsfall per 100 000 invånare, och Bulgarien på fjärde plats. Kina ligger förresten på sjätte plats med 150 dödsfall per 100 000 invånare.
Den största källan till farliga luftföroreningar är faktiskt matlagning med till exempel fotogen, ved eller kol. Något som är vanligt i många afrikanska och asiatiska länder.