Publicerad: 2015-11-13

Avgasmätning utan fusk

Vår Remote Sensing-teknik avslöjar fuskarna och håller vägarna rena.

Det finns bara ett sätt att mäta avgasutsläppen korrekt och det är ute i verklig trafik – på opreparerade fordon som körs av vanliga bilister. Detta görs redan i många länder, bland annat i flera av USAs stater. Tack vare dessa mätningar samt liknande mätningar av forskare och Opus Inspection, upptäcktes problemen hos Volkswagens och Audis dieselmotorer redan innan skandalen blev offentlig.

I slutet av 2014 fann Opus Inspection att utsläpp av kväveoxider från Volkswagens och Audis två-liters dieselfordon ute på vägarna var betydligt högre än de tillåtna värdena, men även högre än utsläppsnivåerna från liknande fordon.

Den 30 september 2015 publicerade New York Times en artikel om hur användning av Remote Sensing på vägarna istället för mätning under laboratorieförhållanden, kan vara ett effektivt verktyg för att mäta verkliga utsläpp hos fordon som förorenar.

Så här fungerar Remote Sensing
Tekniken har används i 20 år och principen är enkel. En avgasmätare placerad vid vägkanten mäter avgaserna från förbipasserande fordon och fotograferar samtidigt registreringsskylten. Informationen vidarebefordras till ett analyssystem, där fordon som avviker från tillåtna värden kan identifieras och kallas in för kontroll. Insamlade data ger också en bra bild över hur väl de officiella uppgifterna för olika fordonsmodeller stämmer överens med verkligheten. Läs mer om Remote Sensing här.

Bör användas vid typgodkännande
Bästa sättet att minimera möjligheterna till fusk och få så rättvisande resultat som möjligt, är att komplettera laboratorietesterna vid typgodkännandet med Remote Sensing-mätningar i verklig trafik. Kraftigt avvikande mätresultat blir då en varningssignal, som föranleder ytterligare tester och undersökningar.