Publicerad: 2017-05-16

Lär känna Alfredo Granai, ny chef för Latinamerika.

Alfredo Granai har lång erfarenhet av att bygga och utveckla affärer för stora och medelstora företag genom såväl expansion på befintlig marknad som utveckling av start-ups och uppköp.

  • Den erfarenheten kommer väl till pass nu, säger Alfredo Granai, som från den förste januari är President Vehicle Inspection Latin America.
  • Våra prioriterade mål i Latinamerika just nu är att expandera och konsolidera i Argentina, Chile och Peru samt att penetrera nya marknader. Tillsammans ska det ge oss USD 50 miljoner i omsättning på fem år.

 

En oväntad möjlighet.
Alfredo Granai fann inte bilprovningsbranschen så mycket som den fann honom:

  • Jag arbetade som President of Latin America för Deupy Synthes vid Johnson & Johnson när jag blev kontaktad av en headhunter. Då kände jag varken till branschen eller företaget Opus.

Uppenbarligen berättade headhuntern något intressant, eftersom ni tillträdde som chef för Opus bilprovningar i Latinamerika den förste januari i år?

  • Det jag gillar mest är företagets integritet, ett värde jag själv håller högt. Vidare tilltalades jag av att de var smidiga och raka. När det kommer till själva uppdraget är Opus ett dynamiskt företag som gav mig möjligheten att förvalta och utveckla verksamheten i Latinamerika.

Vi nämnde tidigare målsättningarna för Opus latinamerikanska verksamhet. Om vi bryter ner det till de praktiska arbetsuppgifterna för Alfredo Granai, så har han en hel del på sin tallrik just nu.

 

En dubbel utmaning.
Eftersom det handlar om expansion inom de länder där Opus redan finns (Argentina, Chile och Peru) samt att expandera på helt nya marknader, är utmaningen på ett sätt dubbel.

Dels handlar det så klart om att se till de befintliga affärerna; underhålla goda relationer med samarbetspartners och se till att allt fungerar med fortsatt hög kvalitet. Dels handlar det om att utveckla nya marknader, vilket är en annan typ av utmaning.

  • I ett nytt land är det en uppgift i sig att identifiera behoven hos marknaden och våra samarbetspartners. Eftersom bilprovning handlar om regleringar och bestämmelser, är det också viktigt att bygga relationer med lokala, regionala och statliga organ samtidigt som en hög etik upprätthålls. När en ny marknad väl etablerats, är det också väsentligt att utbilda och utveckla de landschefer som i sin tur ska bygga den nya marknaden.

På ett övergripande plan ska Opus varumärke stå för den bästa teknologin och kundservicen. En förutsättning för att det arbetet ska lyckas är att alla anställda ska ha en kundvänlig inställning; kunderna ska känna att Opus är professionellt, rättvist och opartiskt.

Så vad gör Alfredo Granai när han inte arbetar?

  • Jag försöker cykla minst 100 kilometer i veckan och spela golf några gånger i månaden. När jag får en längre ledighet älskar jag att åka skidor eller fotvandra i Colorado.