Publicerad: 2017-03-01

Lothar Geilen tar över

Efterträder Magnus Greko som VD och koncernchef.

– När Opus nu går in i en ny utvecklingsfas har vi också sett över arbetsfördelningen inom företagsledningen, säger Magnus Greko. En naturlig följd av detta är att Lothar Geilen tar över som VD och koncernchef för Opus Group. Jag släpper därmed de mer operativa arbetsuppgifterna och kommer istället att arbeta med gruppens strategiska affärsutveckling

2000 var Lothar Geilen med och grundade det amerikanska företaget Systech, som förvärvades av Opus 2008. Sedan dess har han varit ansvarig för bilprovningsverksamheten inom Opus.

– Jag är väldigt glad att Lothar tackat ja till att bli vår nye VD, säger Karin Bonde, styrelseordförande i Opus Group. Han kan verksamheten från grunden och har lång, internationell erfarenhet från bilprovningsverksamhet. Lothar har varit en nyckelspelare i ledningen och bidragit starkt till vår ledande roll bland världens bilprovningsföretag.

Förändringen är en del av den nya tillväxtplanen som presenterades 14 februari. Denna innefattar bland annat etablering på nya marknader och företagsförvärv, vilket kräver ökat fokus på strategisk affärsutveckling – en uppgift som alltså Magnus Greko nu tar. Lothar Geilen ska leda Opus-gruppen genom den här tillväxtperioden – en utmaning han ser fram emot.

– Mitt fokus kommer att ligga på internationell expansion, att stärka vår ledande tekniska ställning och vårt hållbarhetsarbete, säger han. Vi har byggt en bra grund och det finns alla förutsättningar att vi ska kunna nå de uppsatta målen.