Publicerad: 2017-09-15

Lyckad invigning för Opus Groups nya kontor.

Den 24:e augusti invigde Opus Group AB sitt nya kontor på Basargatan 10 i centrala Göteborg.

De nya lokalerna är väl anpassade för ett globalt och växande företag, vilket ligger i linje med tillväxtstrategin Ready, Set, Grow. Strategin har som mål att fördubbla företaget på fem år med hållbar vinstnivå genom såväl förvärv som organisk tillväxt.

Opus kommer nu ännu närmare samarbetspartners, kunder och leverantörer. Flera av dem kom till invigningen.
– Vi vill tacka er som kom, era välgångsönskningar värmer mycket. Härifrån ska vi nu bygga vidare på en verksamhet som stärker oss, våra samarbetspartners, kunder och leverantörer, säger Magnus Greko, VP Strategic Business Development.

En del av kompetensklustret.
Placeringen av Opus Groups kontor, mitt i det västsvenska fordonsklustret, är logisk för ett ledande företag inom bilprovning. I klustret finns ledande biltillverkare, starka kunskapsföretag och innovativ forskning med anknytning till bilbranschen, till exempel vid Chalmers tekniska högskola. Chalmers har för övrigt högst förtroende bland alla Sveriges universitet och högskolor.
– Som ett ledande företag i vår bransch måste vi finnas där kompetensen finns, fortsätter Magnus Greko.

Samarbetet mellan företag, akademi och offentlighet är omfattande i klustret:

– Det är en del av det vi i Sverige kallar göteborgsandan, fokusera på samarbete och gemensam framgång. Vi gläds åt varandras framgångar och nya satsningar, vilket vår lyckade invigning visar, avslutar Magnus Greko.