Publicerad: 2015-02-04

Opus Inspection i Pakistan

20-årig bilprovningskoncession i delstaten Punjab.

Opus Inspection tilldelas 20-årig bilprovningskoncession i Pakistan

Opus Inspection (Pvt) Ltd., ett dotterbolag till Opus Group, har vunnit en offentlig upphandling och har tecknat en 20-årig bilprovningskoncession för public service med Government of the Punjab (GoPb) Transport Department i Punjab-provinsen i Pakistan. Avtalet ger GoPb möjligheten att förlänga kontraktet under ytterligare två perioder om fem år vardera till en total koncessionsperiod om 30 år.

Läs mer