Publicerad: 2016-10-20

Två månaders mätkampanj i Göteborg

Utsläppskontroller som följd av dieselbluffen.

Laboratoriemätningar i all ära, men det är bara mätningar i verklig trafik, som talar om hur mycket avgaser olika fordon egentligen släpper ut. Tekniken kallas Remote Sensing och används sedan många år i flera amerikanska delstater. Ett instrument vid vägkanten mäter och analyserar avgaserna från passerande fordon, samtidigt som nummerskylten fotograferas. Detta ger information ifall specifika fordon uppfyller gällande krav eller måste kallas in för inspektion och åtgärd. De samlade mätvärdena avslöjar också om vissa bilmärken eller -modeller regelmässigt avviker från de officiella utsläppsvärdena.

Avslöjade dieselbluffen
Det var bland annat tack vare dessa mätningar som Volkswagen och flera andra biltillverkare avslöjades med manipulerade programvaror och förskönade utsläppssiffror. Nu börjar även Europa få upp ögonen för Remote Sensing och i samband med ”1st European on-road emission remote sensing workshop” i Göteborg 6-7 september inleddes en två månader lång mätkampanj i Göteborg.

Mätningar i Göteborg och Zürich
Mätningarna utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet och målet är att mäta utsläppen från 30 000 fordon. Tidigare i år har ett liknande projekt med 70 000 mätningar genomförts i Zürich. I båda fallen används Remote Sensing-utrustning från Opus Inspection/Envirotest.

– Med den här utrustningen kommer vi att kunna följa upp hur avgasnivåerna faktiskt ser ut i verkligheten, säger Åke Sjödin på IVL. Det ska framförallt bli intressant att se hur de åtgärdade Volkswagenbilarna presterar.

remote-sensing-ivl-interview


Åke Sjödin intervjuas om mätningarna av lokalradion
.

IVL har gjort avgasmätningar i verklig trafik i 25 år och använt utrustning från Envirotest ända sedan starten. Tillsammans med andra forskare runtom i världen följer man upp hur fordonsindustrin har hanterat utsläppsfusket och att de teknikåtgärder, som framförallt Volkswagen tvingades till, också leder till minskade utsläpp ute i trafiken

Kalibrering över Atlanten
– Vi var faktiskt Envirotests första kund för den här sortens mätutrustning, säger Åke Sjödin. För ett par år sedan hörde jag att företaget blivit uppköpt av ett svenskt företag och när jag kollade vidare, visade det sig vara Opus här i närheten. Världen är inte stor!

remote-sensing-ivl

När vi besöker en av mätplatserna i Göteborg håller utrustningen på att kalibreras inför mätningarna, som ska göras under rusningstid. Kalibreringen görs på distans av Envirotests tekniker i USA, som på grund av tidsskillnaden får en extra tidig start på sin arbetsdag.

Om IVL
IVL grundades 1966 av staten och näringslivet gemensamt och var Sveriges första miljöforskningsinstitut. Numera drivs företaget i aktiebolagsform och ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning.

IVL arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag med målet att uppnå ett hållbart samhälle. Med basen i Sverige och Europa bedrivs FoU-verksamhet även i andra delar av världen, i synnerhet i Kina och Indien.