Publicerad: 2015-08-17

Vi antar utmaningen

Tänk dig en värld där trafikfarliga fordon är borta från vägarna och avgasutsläppen har minskat. En värld där trafikdöden sjunker och luften i megastäderna går att andas. I stora delar av I-världen är detta verklighet, tack vare systematiskt trafiksäkerhetsarbete och obligatorisk bilprovning. I utvecklingsländerna är bilden annorlunda och de och står nu inför samma utmaningar, som Europa och USA gjorde på 60-talet.