Uppdatering angående Opus notice of contract award från New Jersey

Delstaten New Jersey, Department of Treasury, har skriftligen meddelat att de bifallit en protest från en konkurrent och upphäver den ”notice of contract award” som Opus Inspection, Inc. (Opus) erhöll den 23 augusti 2017.

Opus utvärderar just nu möjliga juridiska åtgärder.
Fordonsbesiktningsprogrammet i delstaten New Jersey innehas för närvarande inte av Opus.
Göteborg 5 januari 2018
Opus Group AB (publ)
Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2018 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se
Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Uppdatering angående Opus notice of contract award från New Jersey

774060.pdf